ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา
21 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครูนิลรัตน์, พงศธร
ชื่อเรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
วันที่ : 21 ส.ค. 61
สถานที่ : โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2812
เลขหนังสือรับ : วก 776
ผู้รับผิดชอบ : ครูนิลรัตน์, พงศธร
รายละเอียด :
01 - 02 ก.ย. 61
พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
โรงแรมวังใต้
ครูณิชกานต์
ชื่อเรื่อง : พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
วันที่ : 01 - 02 ก.ย. 61
สถานที่ : โรงแรมวังใต้
ที่หนังสือ : ศธ 04163/2165
เลขหนังสือรับ : วก 589
ผู้รับผิดชอบ : ครูณิชกานต์
รายละเอียด :
เตือนความจำ
24 ส.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1
15 ก.ย. 61
โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ระยะที่ 2
24 ธ.ค. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2


นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service
ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- ประชุมเชิงปฏิบัติกาเรพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
3
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
4
5
6
7
- ประชุมคณะทำงานชุดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
8
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
- ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
- ประชุมคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียน
9
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
10
- การอบรมตามโครงการการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
11
12
13
14
- การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณราชการ
15
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
- การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
17
- อบรมและเสวนา การสร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืนฯ
- ปรับฐานความคิด “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
18
19
20
21
- การอบรมเชิงปฏิบัติการและรับมอบสื่อการเรียนรู้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31